top
logo


Головна

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АКМЕОЛОГІЇ

UKRAINIAN ACADEMY OF ACMEOLOGY

Академія була заснована ініціативною групою вчених (Засновницький договір від 01.07.2006 року), які, оцінюючи соціально-економічний стан українського суспільства, відчуваючи нагальну потребу у вдосконаленні всіх видів діяльності людини у духовній і матеріальній сферах, спираючись на значну кількість досліджень вітчизняних науковців у галузі розвитку людини та усвідомлюючи необхідність їх практичного застосування, керуючись Законом України «Про наукову і науково-практичну діяльність» та Законом України «Про об’єднання громадян», вирішили консолідувати зусилля вчених і виступити фундаторами Української Академії Акмеологічних Наук (нині - Українська Академія Акмеології ).

Українська Академія Акмеологічних Наук  зареєстрована Міністерством юстиції України (Наказ від 02.04.2007 року № 133/5).

Свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадськоїх спілки

Статут громадської організації "Українська Академія Акмеології"

Українська Академія Акмеологічних Наук отримала Свідоцтво про державну реєстрацію як юридичної особи за № 775314. Дата проведення державної реєстрації 27.04.2007 року; місце проведення державної реєстрації – Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрації.


Загальні збори ГО "Українська академія акмеології" відбудуться 18 листопада 2020 року у дистанційному форматі

Порядок денний:

1. Звіт голів осередків ГО УАА за 2020 рік.

2. Рекомендації рукописів до друку.

3. Розгляд заяв щодо вступу до ГО УАА.

4. Різне

Шановні колеги, у зв'язку з карантинними заходами Президією УАА було прийнято рішення, зібрати інформацію про результати діяльності Академії через гугл-форму, узагальнення їх та оприлюднення на сайті УАА. Просимо голів осередків зробити розсилку покликання. Будемо вдячні за надання інформації до 1.12. 2020.

Заздалегідь дякуємо.

 

18 листопада 2020 року відбудеться ІІІ Міжнародна наукова конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

Детальніше...

 

14 листопада 2020 року відбудеться Сертифікатна програма підвищення кваліфікації з медіаосвіти (науковий, експертний, практичний компонент)

Детальніше...

 

15 листопада 2019 року відбудуться Загальні збори Української академії акмеології

Детальніше...

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції»

Детальніше...

 

Project Conference/Seminar/Workshop programme

Детальніше...

 

Засідання у форматі відео-конференції учасників та координаторів міжнародного проекту № 21720008 «Компетенції викладача вищої школи в добу змін»

Детальніше...

 

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції»

Детальніше...

 

Міжнародна науково-практична конференція "Акмеологія: наука ХХІ століття"

Детальніше...

 

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна наука та освіта: самовизначення особистості в контексті євроінтеграції"

Детальніше...

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Становлення і розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти»

Детальніше...

 

Наукова сесія Санкт-Петербурзької громадської науково-дослідної організації «Громадська академія акмеологічних наук»

Детальніше...

 

Міжнародна науково-практична конференція "Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного розвитку"

Детальніше...

 

«Україна: шляхи досконалості»

Відповідно до рішення Президії ВГО «Українська академія акмеології» запрошую до участі над програмою «Україна: шляхи досконалості». Ваш внесок буде оприлюднено.

Президент УАА Віктор Огнев’юк

Детальніше...

 

bottom

Copyright © | 2009-2013 | Українська Академія Акмеології