top
logo


Головна Експериментальний майданчик
Експериментальний майданчик PDF Печать

 

Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка –авторський акмеологічний навчальний заклад Ганни Сазоненко

Досвід реалізації акмеологічної моделі ліцею був представлений на Міжнародному форумі акмеологічних загальноосвітніх навчальних закладів «Акмеологія – наука ХХІ століття: теоретико-практичний аспект», який відбувся 15–17.02.2010 р. на базі ліцею, КНУ імені Тараса Шевченка, та НПУ імені М. П. Драгоманова за сприяння МОН України, АПН України, ГУОН м. Києва, управління освіти Печерської райдержадміністрації.

У форумі взяли участь загальноосвітні навчальні заклади з 6 держав світу, 14 областей України, міста Києва, АР Крим. У Резолюції учасники Форуму звернулися до МОН України, АПН України з пропозицією створення на базі ліцею Національного науково-методичного Центру шкільної акмеології, передбачити ресурсне (кадрове, фінансове, матеріально-технічне, інформаційне) забезпечення дослідницької діяльності.

У 2010 році було видано науково-методичний посібник «Акмеологія шкільної освіти» за редакцією Г. Сазоненко, який став результатом комплексної співпраці учителів ліцею та провідних науковців – викладачів КНУ імені Тараса Шевченка, НПУ імені М.П. Драгоманова. У ньому розглянуті філософсько-методологічні засади шкільної акмеології, варіативні моделі інноваційної акмеологічної школи України, Молдови, Латвії, Російської Федерації, а також сутнісні ознаки вчителя-акмеолога, принципи практичного запровадження акметехнологій і проектування акмеологічного освітнього простору. Окрім того, окреслено акмеологічні підходи до управлінської діяльності.

Важливою подією 2013 року, стала презентація науково-методичного посібника «Компетентність у системі неперервної освіти: акмеологічна модель» (автори Г.С. Сазоненко, В.В. Приступа). У посібнику поняття компетентності розглянуто в контексті акмеології, досліджено його історичні витоки та місце в системі неперервної освіти, проаналізовано архітектоніку компетенцій у структурі життєвої компетентності, висвітлено теоретико-методичні засади їх становлення і розвитку.

На базі ліцею у 2012 році магістр соціології Кембриджського університету Г. Гребеннікова проводила дослідження «Політика інноваційного знання: акмеологія як рух за «нову» науку в українській освітній системі». На адресу ліцею надійшов лист з подякою за співпрацю, а на сайті Кембриджського університету були оприлюднені результати дослідження.

19 березня 2014 року в рамках роботи П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» було проведено круглий стіл «Концепція авторської школи (акмеологічного закладу) Ганни Сазоненко». Подана на конкурс робота відзначена Золотою медаллю у номінації «Інновації у діяльності навчального закладу «Школа-новатор»» (автор проекту – Г.С. Сазоненко).

Програма засідання Міжнародного «Партнер»-клубу «Концепція розвитку національно-патріотичного виховання та природничої освіти в Україні»

 

bottom

Copyright © | 2009-2013 | Українська Академія Акмеології